De brief voor de koning

Titel : De brief voor de koning

Auteur : Tonke Dragt

Uitgeverij : Leopold

ISBN : 978 90 2587 353 0 

Paperback : 978 90 2587 888 7

Audioboek : 978 90 2587 351 6

E - Boek : 978 90 2587 986 0

Eens in de vier jaar, in de zomer, roept koning Dagonaut alle ridders naar zijn stad, en ze blijven daar zeven dagen. Ze vertellen hem dan hoe alles gaat in de verschillende delen van het rijk en wat ze zelf hebben gedaan en verricht. En in die week, op midzomerdag, worden de jongelieden die daartoe waardig bevonden zijn, plechtig door de koning tot ridder geslagen. De brief voor de koning begint op zo’n nacht, in de kleine kapel op de heuvel buiten de stad van Dagonaut. Vijf jongelieden doorwaakten daar de nacht voordat ze tot ridder zouden worden geslagen. Tiuri was daar een van, hij was pas zestien jaar.

Deze laatste nacht moet hij in afzondering en absolute stilte doorbrengen. Juist dan klinkt er een schreeuw om hulp. Als Tiuri antwoordt, wordt hij geen ridder. Maar het gaat om leven en dood… Tiuri opent de deur. De nachtelijke bezoeker stelt hem een vraag die zijn leven zal veranderen. Hij moet een geheime brief bezorgen aan de koning aan de andere kant van de bergen - een brief die het lot van het hele koninkrijk zal bepalen. Tiuri moet alles 

achterlaten : zijn thuis, zijn dromen - voor een opdracht die hem zijn leven kan kosten.

Tijdens zijn reis komt Tiuri voor moeilijke keuzes te staan en de onzekerheid blijft aan hem knagen. Tijdens de reis wordt Tiuri steeds ridderlijker. Ook al is het meestal gemakkelijker om op te geven, hij blijft vastberaden om de opdracht te volbrengen.Personages en schrijfstijl :

De reis van Tiuri is opgesplitst in acht onderdelen wat fijn en vlot doorleest ook al telt het verhaal 464 pagina’s. In de kaften van het boek vind je een mooie landkaart daardoor kun je Tiuri op de voet volgen. Deze en alle overige tekeningen zijn door Tonke zelf gemaakt. Onderweg ontmoet Tiuri veel verschillende mensen die ieder iets bijdragen aan zijn missie. Hetzij negatief, hetzij positief. De leukste ontmoetingen vind ik de ontmoeting met de dwaas in het bos en Piak. 

Piak is opgegroeid in de bergen en heeft deze nog nooit verlaten. Wanneer hij wordt aangewezen als Tiuri’s gids ontstaat er een hechte vriendschap. Piak besluit Tiuri te helpen bij het volbrengen van zijn opdracht. Met zijn guitige voorkomen, liederen en humor brengt hij leven in de brouwerij maar zorgt ook voor veiligheid. Tiuri heeft namelijk niet altijd door wanneer iemand kwaad in de zin heeft.

De schrijfwijze is hier en daar deftig en dat past perfect bij het verhaal. Hierdoor had ik soms het idee dat ik de “oude legende van de dappere ridder Tiuri “ aan het lezen was. Ook al was deze titel gelinkt aan zijn vader, de jonge Tiuri mag deze naam ook zeker dragen.

Het boek is goed leesbaar vanaf 10 jaar maar ook zeker geschikt als voorleesboek. 

De Brief van de koning kent ook een vervolg genaamd geheimen van het wilde woud. Conclusie :

Een spannend, adembenemend en tijdloos verhaal dat je absoluut gelezen moet hebben en generaties lang doorgegeven kan worden. Een terechte winnaar van het beste kinderboek aller tijden.

©booksandblogs